Betona injicēšana

Injekciju sastāvi betona remontam (Pagel) paredzēti dažādu plaisu aizpildīšanai betona konstrukcijās neatkarīgi no tā, vai plaisa radusies betona cietēšanas vai ilgstošas noslodzes laikā.
Lai novērstu plaisu progresēšanu līdz neatgriezeniskam betona sabrukumam, tās nepieciešams aizpildīt, veicot injekcijas. Tas ir darbietilpīgs process, ko veic īpaši apmācīts profesionālis ar speciālu šim darbam paredzētu injekcijas iekārtu.

Injekciju hidroizolāciju (Vandex, Purinject) izmanto betona konstrukciju difūzai piesūcināšanai ar aizsargmateriālu, aizpildot konstrukciju kapilārus un veidojot horizontālas un vertikālas mitruma aizsargbarjeras.

Injicēšanu iedala konstruktīvajā un nekonstruktīvajā. Atbilstoši tiek pielietotas divas materiālu grupas: minerālu kompozīcijas, kuras modificē individuāli katram atsevišķam objektam vai tā daļām, un silikona kompozīcijas, kuras, sacietējot konstrukcijās, veido horizontālas un vertikālas mitrumu aizsargājošas barjeras.
Lai izveidotu injekciju hidroizolāciju, 17—75 cm attālumā viens no otra tiek urbti caurumi ar diametru 14—25 mm un dziļumu, kas atbilst apmēram 3/4 sienas biezuma.

Zema spiediena injicēšanu, kas tiek ieteikta kapilārā mitruma izolācijai, sauc par nodalošo metodi. To veic šādi: pa ēkas perimetru izurbj horizontālu caurumu ķēdi un izurbtos caurumus aizpilda ar uzsūcošo šķidrumu.
“Ābele privātbūve” piedāvā injekciju sastāvus uz cementa un poliuretāna bāzēm, dažādu veidu un izmēru instrumentus (pakerus) injekciju veikšanai, kā arī profesionāli veic injekciju darbus.

picture

image image-1 image-2 image-3

   

   

   

   

   

   

s7309725 s7309720