Fasāžu defektu noteikšana

Fasāžu defektu noteikšana, izmantojot bezpilota lidaparātus.
Izmantojot augstas izšķirtspējas fotokameru ir iespējams
noteikt krāsojuma, betona konstrukcijas, nolietojuma un citus
defektus.
Izveidotas ortomozaikas izšķirtspēja ļauj noteikt
defektus sākot no 5 mm izmēra. Iegūtas asas un kontrastainas
fotogrāfijas ļauj apskatīt defektu pietuvinājumā no vairākiem
skatu punktiem. Izveidota defektu karte ļauj ātri un operatīvi
atrast defektus un nodot fotomateriālu defektu izvērtēšanai,
tehniska atzinuma sagatavošanai, ekspertīzei, defekta akta
sagatavošanai.
Bezpilota lidaparāts ir piemērots darbiem ēku fasāžu inspekcijai
līdz pat 120 m augstām, celtnēm un līdz 2.5 m attālumam līdz fasādei.
Darbu veikšanas ātrumi ir līdz pat 4 reizēm ātrāki, neko izmantojot
klasiskas metodes (piem. alpīnistu pakalpojumus, fotofiksācija, 3D
lāzerskenēšana), samazinot iespējamo risku cilvēku dzīvībai un veselībai
un ietaupot laiku.